Kontinuitet

För att hjälpa dig som kund på bästa sätt är det viktigt för oss att i den utsträckning det är fysiskt möjligt erbjuda dig kontinuitet i dina beviljade insatser. Vi tror att det ökar tryggheten hos dig som kund inför våra hembesök och med en trygg relation som grund höjs därmed kvaliteten i våra tjänster. En tjänst tjänar sitt syfte som bäst när det kommer från hjärtat.

Trygghet

Trygga relationer och en trygg arbetsmiljö skapar glädje och får oss att utföra vårt uppdrag med ett leende på läpparna. Alla människor vill må bra på arbetsplatsen och och alla vill arbeta i harmoni – Därför är trygghet så viktigt för oss!

Tydlighet

Vi anser att tydliga direktiv och tydlig information resulterar i realistiska förväntningar hos dig som kund.
Vi vill att du ska uppleva våra tjänster precis så som vi beskrivit dom och helst ännu bättre än så.

​​​​​​​​​​​Vårt mål är att du ska känna dig så pass trygg hos oss att du gärna rekommenderar oss vidare till andra som är i behov av hjälp.

Kvalitet

Vad är kvalitet för oss i vårt dagliga arbete?
Kvalitet för oss innebär garanterad trygghet för dig som kund.Enligt oss kan man endast uppnå detta genom att skapa rätt förutsättningar för våra anställda vilka utformas enligt den etik och dom arbetsprinciper vi står för, sedan anpassas dessa förutsättningar utefter de individuella behoven hos dig som är i behov av en hjälpande hand i din vardag.

Dessa förutsättningar omfattar allt ifrån rutiner och bemötande till service och kommunikation.